Si të kërkohen kontratat në platformën Prokurimi i Hapur?

Në këtë infografikë mund të gjeni informata për mënyrat se si mund te gjinden kontratat në platformën Prokurimi i Hapur.