Rrjetëzimi: Ndërlidhja në mes bizneseve dhe institucioneve

Në këtë infografikë paraqitet rrjetëzimi i cili ka për qëllim të tregoj ndërlidhjen në mes bizneseve dhe institucioneve, më specifikisht përmban të dhëna në lidhje me biznesin, pronarin dhe institucionin publik.