Raportimi i korrupsionit dhe mediat

Prishtinë, 12 gusht 2021 – Është mbajtur ligjërata e 9-të në ciklin e ligjëratave mbi dispozitat ligjore dhe luftën kundër korrupsion. Muhamet Hajrullahu, nga telegrafi ligjëroi mbi raportimin e korrupsionit dhe mediat, duke shpjeguar më tutje vështirësitë e gazetarëve në raportimet e tyre.