Raporti i monitorimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme qendrore

Prishtinë, 13 Tetor 2017 – Lëvizja FOL, si pjesë e koalicionit Demokracia në Veprim, ka publikuar raportin e monitorimit të mediave gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e parakohshme qendrore. Raportin e detajizuar mund të e gjeni këtu: Raporti i monitorimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet qendrore.