Punëtoria për hartimin e Kodit të ri të Etikës për Prokurorë

Ohër, 28 Qershor 2018 – Lëvizja FOL, Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) dhe Qendra për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (CILC) në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK) janë duke punuar në hartimin e Kodit të ri të Etikës për prokurorë.

Në punëtorinë që po mbahet në Ohër, së bashku me KPK-në dhe grupin punues të prokurorëve të mandatuar nga Këshilli Prokurorial për ndryshimin e kodit të etikës, është duke u diskutuar drafti dhe do të bëhen ndryshimet e nevojshme për të prodhuar një dokument përfundimtar. Pas kësaj punëtorie draftin përfundimtar do të dorëzohet në Këshillin Prokurorial për aprovim.

Pjesëmarrës në këtë punëtori janë prokuroret holandeze dhe prokurorë vendas nga grupi punues për hartimin e Kodit të ri të Etikës për Prokurorë.

Pas punëtorisë së parë të mbajtur më 29 mars 2018, një ekip i prokurorëve holandezë ka punuar në hartimin e draft-Kodit të ri të Etikës për prokurorë i cili është prezantuar dhe po diskutohet në këtë punëtori.

Ky aktivitet mbështetet nga Ambasada Holandeze në Prishtinë.