Punëtori për ndryshimin e Kodit të Etikes për prokurorë

Prishtinë, 29 Mars 2018 – Lëvizja FOL në partneritet me KDI dhe CILC dhe së bashku me prokuroret nga Holanda kanë mbajtur një punëtori me institucionet kyçe rreth hapave që duhet ndërmarr në ndryshimin e Kodit të Etikes për prokurorë. Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin: Kitty Nooy – Prokurore Publike dhe Menaxhere e Programit për integritetin e prokurorëve në Holandë, Loes van den Brand – Koordinatore e integritetit në Prokurorinë Publike të Holandës, Heleen Smit – Koordinatore e integritetit në Prokurorinë Publike të Holandës, Besim Kelmendi – Prokuror nga Zyra e Prokurorit të Shtetit, Shaip Havolli – Drejtor i Agjencisë Kundër korrupsion, Blerim Kelmendi – Agjencia Kundër Korrupsion, Arianit Salihu – u.d. Drejtor i ZPD-së, Arian Gashi – Prokuror, Sebahate Hoxha – Prokurore, Valdet Gashi – Prokuror, Valon Kurtaj – Drejtor i Akademisë së Drejtësisë, Venera Ramaj – Këshilltare dhe zyrtare e lartë ligjore për sundimin e ligjit në Ambasadën Holandeze në Prishtinë.

Sugjerimet dhe përvojat e institucioneve të Kosovës që punojnë në fushën e integritetit do të jenë të rëndësishme për hartimin e Kodit të Etikes për prokurorë.
Kjo ishte punëtoria e parë në serinë e punëtorive që do të realizohen deri në miratimin e Kodit të ri të Etikës.