Projektligji të mos lejojë fshehjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë

Prishtinë, 31 maj – Lëvizja FOL organizoi debatin me temën mbi Ligjin për Deklarimin e Pasurisë së Zyrtarëve të lartë Publikë, i cili ligj është në proces të ndryshimeve të rëndësishme dhe të harmonizimit më Kodin Penal të Kosovës. Të ftuar në këtë debat ishin përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Agjencionit Kundër Korrupsion, Agjencionit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përfaqësues nga shoqëria civile dhe mediat.

Petrtit Zogaj, Drejtor Ekzekutiv i Lëvizjes FOL, deklaroi se qëllimi i këtij debati është që të diskutohet me akterët kryesor dhe palët të interesuara lidhur me plotësimin, ndryshimin dhe harmonizimin e këtij ligji me Kodin e ri Penal të Kosovës.

Ndërsa Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë z. Bedri Bahtiri, deklaroi se ndryshimi dhe harmonizimi i ligjeve ka dal si kërkesë nga Raporti i Studimit të Fizibilitetit. “Ne si ministri kemi pritur rekomandimet edhe të Agjenicionit Kundër Korrupsion, por edhe të Agjencionit për mbrojtjen e të dhënave Personale. Kemi mbajtur edhe debat me OJQ-të, andaj sapo të kemi edhe një version me ndryshimet e propozuar do ta dërgojmë tek të gjithë palët e interesuara për komente”. Sipas tij, për plotësimin dhe ndryshimin e këtij Ligji Ministria e Drejtësisë ka ftuar edhe ekspertë ndërkombëtar në mënyrë që të kemi një ligj duke u bazuar në praktikat e mirë nga vendet evropiane.

Afrim Atashi, përfaqësues i Agjencionit Kundër Korrupsion, tha se AKK-ja edhe në grupin punues ka kërkuar dhe është arrit që publikimi të bëhet, ndërkaq ka mbet e diskutueshme vetëm modalitetet rreth qasjes në regjistrat e publikuar. Sipas tij, AKK-ja ka kërkuar që të bëhen edhe disa ndryshime të tjera në ligj por që kanë qenë më shumë ndryshime teknike.

Ndërkaq, Mentor Hoxhaj, përfaqësues i Agjencionit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale,tha qëndrimi i Agjenicionit të cilin përfaqëson është kundër deklarimit të pasurisë së vëllait dhe motrës së zyrtarit të lartë, ndërkaq nuk janë kundër publikimit të këtyre të dhënave. Ndërkaq, kërkoj që formulari për deklarimin e pasurisë të hartohet së bashku nga dy Agjencionet, gjë e cila u kundërshtua nga AKK-ja.

Arton Demhasi, nga organizata Çohu, tha se praktikat e mira për të cilat po flitet, janë krijuar me ligje, të cilat ju kanë përshtat rrethanave të atij vendi. “Mendoj se asnjë ligj që e bëjmë duke marrë shembuj nga vendet e BE-së nuk do të na hyj në punë, sepse asnjë vend në Evropë nuk e ka nivelin e korrupsionit sa na në Kosovë që e kemi”, tha Demhasi.

Agron Behrami, nga Agjencioni Kundër Korrupsionit deklaroj se nuk mund të fillojnë me procedura pa i pas disa të dhëna shtesë që kërkohen. “Ne e dimë që në Kosovë ende ka shumë raste që jetojnë në bashkësi, mirëpo ka edhe aso raste që kanë deklaruar se jetojnë vetëm dhe pas hetimit është ka dal se ata jetojnë bashkë, andaj neve na duhet të dhëna më shumë se sa që publikohen për qytetarët”.

Galeria e aktivitetit

Foto Galeria: Projektligji të mos lejojë fshehjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë
Foto Galeria: Projektligji të mos lejojë fshehjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë
Foto Galeria: Projektligji të mos lejojë fshehjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë
Foto Galeria: Projektligji të mos lejojë fshehjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë
Foto Galeria: Projektligji të mos lejojë fshehjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë
Foto Galeria: Projektligji të mos lejojë fshehjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë
Foto Galeria: Projektligji të mos lejojë fshehjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë
Foto Galeria: Projektligji të mos lejojë fshehjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë