Padi Strategjike Kundër Pjesëmarrjes Publike (SLAPP)

Prishtinë, 10 qershor 2021 – Flutura Kusari, këshilltare ligjore në Qendrën Europiane për Liri të Shtypit dhe Medias, ishte ligjeruesja e dytë në serinë e ligjeratave mbi dispozitat ligjore dhe procedurat e hetimit në fushën e korrupsionit.

Kjo ligjeratë kishte në fokus paditë strategjike kundër pjesëmarrjes publike (SLAPP LaWsuits), padi të cilat kanë për qëllim të frikësimit dhe pengimit të pjesëmarrjes në diskutime publike të gazetarëve, aktivistëve, organizatave, akademikëve etj.