OSHC; Ftojmë çdo deputet që të përsërisë konkursin duke u siguruar që transparenca dhe profesionalizmi janë parësore për procesin e ri

Prishtinë, 7 QERSHOR 2021 – Ne organizatat dhe aktivistët që janë shkruar më poshtë shprehim shqetësimet tona më të thella për parregullsitë dhe procedurat e ndjekura në përzgjedhjen e Komisionerit të 4-të të Informacionit dhe Privatësisë.

Paneli intervistues i Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje të Republikës së Kosovës, i përbërë nga deputeti Fatmir Humolli, Shqipe Mehmeti Selimi, Mefail Bajqinovci, Enver Dugolli dhe Arbër Rexhaj nga Lëvizja Vetëvendosje, Erxhan Galushi nga Lëvizja Progresive e Romëve të Kosovës. dhe Slavko Simiq nga Lista Serbe të cilët intervistuan kandidatët më 7 qershor 2021.

Për këtë pozita kanë kandiduar Edon Myftari, Enver Bujari, Krenar Këpuska, Krenare Sogojeva Dermaku, Sadik Kryeziu dhe  Sogojeva Dermaku. Sadik Kryeziu u largua nga takimi disa minuta para se të fillonte intervista.

Deputetët e pranishëm kanë vlerësuar me më shumë pikë kandidatin Enver Bujari, gjithsej 69 pikë, kandidaten Krenare Sogojeva Dermaku me 63 pikë dhe kandidatin Edon Myftari me 61.5 pikë. Këta tre emra do t’i dërgohen Kuvendit për votim, pasi të miratohen nga Komisioni për Siguri dhe Mbrojtje të Republikës së Kosovës. Për të qenë Komisioner duhen gjithsej 61 vota.

Nga monitorimi i drejtpërdrejtë  i intervistave, besojmë se kandidati më i vlerësuar nuk ka performuar aq mirë sa dy kandidatët e tjerë. Z. Bujari ka kandiduar edhe në proceset e kaluara, por ekspertët britanikë që ndihmuan procesin e rekrutimit në 2019/2020 nuk e vlerësuan me pikë të mjaftueshme dhe nuk e rekomanduan për postin e Komisionerit për Informim dhe Privatësi.

Siç kemi bërë më parë me konkurset e tjera, kemi analizuar biografinë e çdo kandidati dhe kemi parë se biografia që ka paraqitur z.Bujari në këtë proces nuk është e njëjtë me biografinë që ka paraqitur në proceset e tjera më parë.

Bazuar në biografinë që ka dorëzuar në vitin 2019 në Kuvendin e Kosovës, z.Bujari ka deklaruar se ka qenë drejtor i Njësisë së Hetimit për Narkotikë në periudhën 2006-2019, në biografinë e dorëzuar në vitin 2020 ka deklaruar se ka punuar. në atë pozitë në periudhën 2009-2020 ndërsa në biografinë që ka dorëzuar në vitin ka deklaruar se ka punuar në atë pozitë në periudhën 2009-2019. Gjithashtu, në biografitë e tjera të dorëzuara ka mospërputhje në datat e studimit. Bazuar në biografinë e parë dhe të dytë ai u diplomua në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Administratës Publike në Kolegjin “Fama” për dy vjet (2010-2012), ndërsa në bazë të biografisë së tretë u diplomua për tre vjet në një periudhë krejt të ndryshme kohore. (2007-2010). Gjithashtu, ka ndryshuar tre herë datat në të cilat ka kryer studimet në degën e inxhinierisë, duke përfshirë edhe emrin e institucionit arsimor. Ne shprehim shqetësimin tonë se paneli i rekrutimit nuk e ka verifikuar këtë informacion.

Më tej, gjatë intervistës paneli nuk mori parasysh metodologjinë e krijuar nga ekspertët britanikë. Pyetjet u formuan pa praninë e monitoruesve të shoqërisë civile, ndryshe nga proceset e tjera kur ne ishim të ftuar për të qenë pjesë e procesit. Gjithashtu herë të tjera deputetët vlerësuan në mënyrë transparente, duke shpallur pikët e vlerësimit pas çdo interviste dhe duke arsyetuar për vlerësimi i bërë. Këtë herë deputetët vlerësuan kandidatët në mënyrë anonime pa dhënë arsye për pikët e dhëna. Në fund u shpallën vetëm pikët totale të vlerësimit për secilin kandidat.

Ne gjithashtu ritheksojmë shqetësimin tonë për përbërjen e panelit të intervistës. Me propozim të Lëvizjes Vetëvendosje, paneli përbëhet nga të gjithë anëtarët e Komisionit dhe jo vetëm një përfaqësues i partive politike, siç është praktika parlamentare. Kjo qasje ka formuar një precesion negativ dhe ka ndikuar drejtpërdrejt në humbjen e legjitimitetit të të gjithë procesit të përzgjedhjes së Komisionerit. Partitë në pushtet nuk kanë arritur të arrijnë një konsensus për të mbajtur partitë opozitare të përfshira. Në të njëjtën kohë, konsiderojmë se opozita ka detyrim të përfaqësojë interesat e zgjedhësve të saj duke marrë pjesë në Kuvend dhe duke dhënë kontributin e saj.

Nga sa u tha më sipër, konsiderojmë se ky proces ka qenë jotransparent në zhvillimin e aktiviteteve të tij dhe joprofesional në intervistim, për çka nuk duhet të vazhdojë. U bëjmë thirrje deputetëve të përsërisin konkursin, duke u siguruar që transparenca dhe profesionalizmi të jenë vlerat e procesit të ri.

FOL

Flutura Kusari

GLPS

KDI

KCSF

Çohu

D4D

GAP

[1] https://www.kosovoselection.org/outcomes-19