Në Prizren prezantohet Portali “Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq”

Prizren, 28 shtator 2021 – Sot, në Prizren Lëvizja Fol dhe Democracy Plus organizuan sesionin informues për Portlalin “Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq”.

Qëllimi i këtyre sesioneve që po organizohen nëpër qytetet e Kosovës është informimi dhe bashkëbisedimi me përfaqësues të shoqërisë civile dhe studentë në lidhje me prokurimin publik, të dhënat e hapura, si dhe platformat që ofrojnë këto të dhëna, siç janë Portali “Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq”. Këto organizime poashtu synojnë nxitjen e qytetarisë aktive për të monitoruar dhe kërkuar llogari për shpenzimin e parasë publike nga institucionet shtetërore.
Ky aktivitet u mbështet nga USAID Kosovo-Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse.