Mitrovicë – Prezantohet Portali “Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq”

Mitrovicë, 29 Shtator 2021 – Në Mitrovicë Lëvizja FOL dhe Democracy Plus sot kanë vazhduar serinë e sesioneve informuese për Portalin “Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq”.

Aktivistët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile nga Mitrovica sot patën rastin që të njoftohen me mënyrën se si mund ta përdorin Portalin “Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq” që të monitorojnë dhe kërkojnë llogari për shpenzimin e parasë publike nga institucionet shtetërore.

Ky aktivitet u mbështet nga USAID Kosovo-Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse.