Ministri Yagcilar pajtohet në parim që të mundësoj Lëvizjes FOL të monitoroj prokurimin në MAP

Prishtinë, 5 prill 2011: Përfaqësues të Lëvizjes “FOL” kanë takuar të Martën me 5 prill Ministrin e Ministrisë së Administratës Publike z. Mahir Yagcilar, ka pritur nga i cili kanë kërkuar që të lejoj lëvizjen FOL të monitoroj prokurimin në këtë ministri. Lëvizja FOL e njoftoi z. Yagcilar me Memorandumin e nënshkruar me Ministrinë e Drejtësisë i cili mundëson FOL të monitoroj prokurimin në këtë ministri duke propozuar që një memorandum i ngjashëm të nënshkruhet edhe me MAP. Ministri Yagcilar është pajtuar në parim me nënshkrimin e një memorandumi të tillë në ditët në vijim.