Menaxhimi i konfliktit të interesit si luftë kundër korrupsion

Prishtinë, 29 qershor 2021 – Lëvizja FOL ka mbajtur ligjeraten e katërt të serisë së ligjeratave për dispozitat ligjore dhe procedurat e hetimit në fushën e korrupsionit, ku z.Gzim Shala ligjeroi mbi “Menaxhimi i konfliktit të interesit si luftë kundër korrupsion”.