Medie e lirë dhe e fuqishme, qenësore për një shtet demokratik

Lëvizja FOL shprehë mbështetjen e sajë për mediet në Republikën e Kosovë duke kujtuar kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në proceset e demokratizimit dhe shtet-ndërtimit në Kosovë. Lëvizja FOL vlerëson lartë mbështetjen që Komisioni i Pavarur për Medie i ka dhënë medies në Kosovë për raportimet e tyre për procesin e zgjedhjes së Presidentit dhe Qeverisë.

Mediet e pavarura dhe të fuqishme janë kusht kryesore për një shtet demokratik, prandaj lëvizja FOL inkurajon dhe mbështet mediet në punën e tyre për të informuar qytetarët e Kosovës, dhe për të nxjerr në shesh të vërtetën e mbështetur në fakte siç ka bërë ditëve të fundit medie kosovare në raport me procesin e zgjedhjes së institucioneve shtetërore deklaroi Ramadan Ilazi, drejtor ekzekutiv i lëvizjes FOL