Mbledhja e rregullt e Kuvendit të Anëtarëve të Lëvizjes FOL

Prishtinë, 31 Gusht 2017– Kuvendi i Anëtarëve të Lëvizjes FOL ka mbajtur sot mbledhjen e radhës ku është bërë zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit si dhe Drejtorit Ekzekutiv të Lëvizjes FOL.

Kryesues i Kuvendit për dy vitet e ardhshme u rizgjodh Armend Pajaziti, ndërkaq me 15 vota për, 1 votë kundër dhe 1 abstenim, Petrit Zogaj është rizgjedhur drejtor i Lëvizjes FOL. Numri i anëtarëve të Kuvendit të Lëvizjes FOL arrin në 27, ndërkaq, në këtë mbledhje prezent ishin 17 prej tyre.

Petrit Zogaj është bashkëthemelues i Lëvizjes FOL dhe nga shtatori i vitit 2011, ka shërbyer në pozitën e Drejtorit Ekzekutiv. Zogaj, gjithashtu është edhe themelues i S’bunker dhe anëtar i bordit editorial të saj. Ai ka studiuar Shkencat Politike në Universitetin e Prishtinës.

Po ashtu gjatë kësaj mbledhje u miratua Raporti Financiar dhe Raporti i Punës për vitin 2016.