Mbledhja e fundvitit e Bordit Këshillëdhënës të Lëvizjes FOL

Prishtinë, 19 Dhjetor – Bordi Këshillëdhënës i Lëvizjes FOL ka mbajtur të mërkurën, mbledhjen e fundit për këtë vit. Udhëheqësit e Lëvizjes FOL njoftuan anëtarët e Bord-it me zhvillimet dhe aktivitetet që FOL ka realizuar në këtë vit dhe gjithashtu për planet që do të realizohen në vitin e ardhshëm.

Në këtë takim ndër pikat që u diskutuan ishte edhe organizimi i ceremonisë së çmimit vjetor për guximin qytetarë. Pas një diskutimi për kushtet dhe kriteret e këtij çmimi, Bordi vendosi për emrin e personit i cili do ta marrë këtë çmim në këtë vit.

Bord-i u pajtua që deri në mbledhjen e ardhshme, që do të jetë në mes të shkurtit të vitit të ardhshëm me ç’rast do të vlerësojë punën një vjeçare të Lëvizjes FOL dhe do të miratoi strategjinë e re për vitet 2013-2015.

Galeria e aktivitetit

Foto Galeria: Mbledhja e fundvitit e Bordit Këshillëdhënës të Lëvizjes FOL
Foto Galeria: Mbledhja e fundvitit e Bordit Këshillëdhënës të Lëvizjes FOL
Foto Galeria: Mbledhja e fundvitit e Bordit Këshillëdhënës të Lëvizjes FOL
Foto Galeria: Mbledhja e fundvitit e Bordit Këshillëdhënës të Lëvizjes FOL