Mbahet mbledhja e Kuvendit të Anëtarëve: Mexhide Demolli-Nimani rizgjedhet Drejtore Ekzekutive

Prishtinë, 10 maj 2022- Kuvendi i Anëtarëve të Lëvizjes FOL ka mbajtur sot mbledhjen e radhës ku është bërë zgjedhja e Drejtorit/es Ekzekutiv/e të Lëvizjes FOL.

Gjatë këtij takimi ishin diskutuar disa ndryshime në statutin e Lëvizjes FOL, i cili me shumicë të votave është aprovuar me ndryshimet e propozuara.

Po ashtu në këtë mbledhje ishtë bëre zgjedhja e Drejtorit/es të Lëvizjes FOL. Me 22 vota për, asnjë abstenim dhe asnjë kundër, Mexhide Demolli-Nimani rizgjedhet Drejtore Ekzekutiv e Lëvizjes FOL. Numri i anëtarëve të Kuvendit të Lëvizjes FOL arrin në 22, ndërkaq në këtë mbledhje prezent ishin 14 prej tyre.

Mexhide Demolli-Nimani është bashkëthemeluese e Lëvizjes FOL dhe nga maji i vitit 2018, ka shërbyer në pozitën e Drejtoreshës Ekzekutive.

Në mbledhjen e fundit është votuar dhe Kryesuesi i Kuvenit të FOL, me 14 vota pro Gersi Gashi vazhdon dhe një manda si Kryesues i Kuvendit të anëtarëve të Lëvizjes FOL.

Lëvizja FOL, falenderon të gjithë anëtarët e Kuvendit të organizatës për kontributin e dhënë për arritjen e objektivave të organizatës.

Ky aktivitet u mbështet nga Rockfeller Brothers Fund.