Ligjëratë me ZëvendësKryeprokuroren e Shtetit znj, Sevdije Morina

Prishtinë, 10 Maj 2017 – Lëvizja FOL ka mbajtur sot ligjëratën me zëvendëskryeprokuroren e Shtetit, znj.Sevdije Morina. Studentët/et bashkëbiseduan me znj. Morina rreth agjendës antikorrupsion të Prokurorisë së Shtetit, numrin e madh të lëndëve në fushën antikorrupion dhe integritetin e prokurorëve.
Ligjërata u mbajt në “Qendra për Edukim dhe Antikorrupsion” (AEC) në Lëvizjen FOL, me audiencë studentë/e nga Universitetet publike dhe private.

“Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) –i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO -K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Kosovar Civil Society Foundation – KCSF