Lëvizjes FOL i mundësohet qasje në Prokurimin e Ministrisë së Drejtësisë

Prishtinë, 24 Mars 2011 ” Lëvizja FOL është takuar sot më zv. Kryeministrin dhe ministrin e Drejtësisë z. Hajredin Kuqi . Në këtë takim u diskutua për gjendjen në sektorin e drejtësisë në vendin tonë. Me këtë rast Lëvizja FOL ka nënshkruar edhe Memorandum Mirëkuptimi i cili i mundëson qasje në monitorimin e Procedurave të Prokurimit në Ministrinë e Drejtësisë.
Ky memorandum ka për qëllim të promovoj dhe zhvilloj transparencën gjatë procesit të dhënies së kontratave publike, procedurave të prokurimit dhe tenderimit në pajtim me legjislaturën e vendit, duke synuar parandalimin e keqpërdorimeve, korrupsionit dhe konfliktit të interesit.

Ministria e Drejtësisë do të krijojë kushte të përshtatshme për monitorimin dhe vëzhgimin e gjithë procesit të tenderimit dhe do të informoj me kohë për takimet, ndërsa Lëvizja FOL, pas monitorimit dhe vëzhgimit të procedurave, do të përgatis raport me shkrim për rrjedhën e procesit në realizimin e procedurave të prokurimit, cilësisë, rregullsisë dhe ligjshmërisë.

Lëvizja FOL është takuar sot më zv. Kryeministrin dhe ministrin e Drejtësisë z. Hajredin Kuqi . Në këtë takim u diskutua për gjendjen në sektorin e drejtësisë në vendin tonë.Me këtë rast Lëvizja FOL ka nënshkruar edhe Memorandum Mirëkuptimi i cili i mundëson qasje në monitorimin e Procedurave të Prokurimit në Ministrinë e Drejtësisë.

Ky memorandum ka për qëllim të promovoj dhe zhvilloj transparencën gjatë procesit të dhënies së kontratave publike, procedurave të prokurimit dhe tenderimit në pajtim me legjislaturën e vendit, duke synuar parandalimin e keqpërdorimeve, korrupsionit dhe konfliktit të interesit.

Ministria e Drejtësisë do të krijojë kushte të përshtatshme për monitorimin dhe vëzhgimin e gjithë procesit të tenderimit dhe do të informoj me kohë për takimet, ndërsa Lëvizja FOL, pas monitorimit dhe vëzhgimit të procedurave, do të përgatis raport me shkrim për rrjedhën e procesit në realizimin e procedurave të prokurimit, cilësisë, rregullsisë dhe ligjshmërisë.