Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit

Prishtinë, 14 shtator 2012. Lëvizja FOL, sot ka zhvilluar takim me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Enver Peci. Në këtë takim u diskutua për gjendjen e sistemit gjyqësor në vendin tonë. Të dyja palët ranë dakord që bashkëpunimi në mes shoqërisë civile dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës është i domosdoshëm. Në funksion të kësaj u nënshkrua Memorandum i Bashkëpunimi në mes Lëvizja FOL dhe KGJK-së, i cili i mundëson qasje në monitorimin e seancave gjyqësore kundër korrupsionit.

Në kuadër të këtij memorandumi, Lëvizja FOL do t’i monitoroj të gjitha seancat gjyqësore në të gjitha fazat e procedurës penale, që kanë të bëjnë me korrupsionin, shpërdorimin e detyrës zyrtare, marrjen e ryshfetit, dhënie të ryshfetit, dhe të gjitha format tjera të kundërligjshme nga fusha e prokurimit publike, dhe transparencës në shpenzimin e parasë publike.

Lëvizja FOL përmes këtij memorandumi merr zotimin se të dhënat e nxjerra nga monitorimi i këtyre seancave do të procedohen në bazë të ligjeve të Kosovës dhe pas përfundimit të seancave gjyqësore do të përgatisë dhe publikoj raporte si dhe do të ofrojë rekomandime për përmirësimin e mangësive dhe problemeve të vërejtura gjatë monitorimit.

Ky memorandum shpreh vullnetin e mirë të dy palëve nënshkruese për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit gjyqësor në Kosovë dhe rritjen e efikasitetit të tyre në luftën kundër korrupsion

Galeria e aktivitetit

Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit
Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit
Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit
Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit
Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit
Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit
Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit
Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit
Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit
Foto Galeria: Lëvizjes FOL do të monitoroj seancat gjyqësore kundër korrupsionit