Lëvizja FOL bashkë me studentë të Fakultetit Juridik kanë vizituar Gjykatën Themelore në Prizren

Prishtinë, 09 06 2022- Lëvizja FOL me mbështetjen e UNMIK Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, dje së bashku me studentët e Fakultetit Juridik kishin vizituar Gjykatën themelore në Prizren.

Studentët u pritën në takim nga Kryetarja e Gjykatës znj. Shpresa Emra. Gjatë këtij takimi studentët u informuan për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Themelore në Prizren si dhe degëve të saj.

Kryetarja Emra tha se “ne punojmë pa reshtur ta rrisim transaprencën, të jemi të hapur për publikun dhe sunduesit e ligjit, por me theks të veçant t’iu ndihmojmë studentëve të juridikut”.

Kryetarja Emra, në bashkëbisedimin me studentët, i’u është përgjigjur pyetjeve të shumta nga studentët, duke ofruar sqarime për natyrën e punës së Gjykatës dhe informacione shtesë për trajtimin e rasteve të veçanta për të cilat studentët kishin interesim.

Kryetarja ka theksuar se viteve të fundit Gjykata ka arritur nivelin e transparencës, duke përmirësuar dhe zhvilluar edhe infrastrukturën me qëllim të rritjes së cilësisë dhe transparencës së procesit gjyqësor dhe shërbimeve ndaj publikut.

Kryetarja Emra u shpreh e gatshme që dhe në të ardhmen do të pres studenta në takime apo dhe grupe tjera që shfaqin interesim për organizimin dhe punën e Gjykatës Themelore në Prizren.

Ky Projekt financohet nga UNMIK – Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë.