Lansohet projekti “Promovimi i integritetit në sistemin e drejtësisë”

Prishtinë, 24 maj 2017 – Lëvizja FOL në bashkëpunim me Institutin Demokratik të Kosovës dhe Qendrën për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (CILC) me seli në Hagë, ka lansuar sot projektin “Promovimi i integritetit në sistemin e drejtësisë”.  Ky projekt cili mbështetet nga Ambasada Holandeze në Prishtinë, ka për synim rritjen e integritetit dhe fuqizimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe prokurorit të shtetit, me qëllim të krijimit të një sistemi të fortë të drejtësisë dhe përmirësimit të besimit të publikut në sistemin e drejtësisë.

Ambasadorja holandeze në Kosovë, znj. Gerrie Willems, tha se me zbatimin e këtij projekti do të arrijmë të kuptojmë situatën aktuale sa i përket integritetit në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, do të thellohen njohuritë për integritetin dhe do të ngritën kapacitetet për t’u marrë me çështjet e integritetit në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. Njëkohësisht dhe qytetarët do të vetëdijesohen për çështjet e integritetit në sektorin e drejtësisë.
“Ky projekt do të hap debat të një këndvështrimi tjetër për integritetin në sistemin e drejtësisë kosovare. Në këtë mënyrë, synohet të rritet besimi i qytetarëve në prokurori dhe gjykata dhe do të përmirësohet në përgjithësi sundimi i ligjit në Kosovë”, deklaroi ambasadorja Willems.

Zëvendësdrejtori i Qendrës për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar, z. Eric Vincken tha se integriteti është koncept me të cilin ndeshemi çdo ditë në çfarëdo roli të cilin e kemi dhe se nuk është një term i veçantë që përdoret vetëm për gjyqësorin. “Integriteti gjithashtu ka nevojë për mirëmbajtje, monitorim të përhershëm dhe mekanizma për t’u marrë me shkeljet e integritetit, jo vetëm në Kosovë apo në Holandë, por në çdo vend të botës”, tha ai.

Ndërsa kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës z.Nehat Idrizi, theksoi se ky projekt shërben si një kornizë e mjaftueshme konceptuale për kryerjen e hulumtimeve, analizave, rekomandimeve dhe ngritjen e kapaciteteve lidhur me integritetin e akterëve në sistemin gjyqësor të Kosovës. “Vazhdimisht kemi shprehur qasjen tonë miqësore ndaj iniciativave që kanë për qëllim promovimin e integritetit dhe rritjen e besimit të publikut në punën e sistemit gjyqësor”, deklaroi, Idrizi.
Kurse kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Blerim Isufaj, ka potencuar se integriteti është parakusht jetik për funksionimin e pavarur, të paanshëm dhe profesional të sistemit të drejtësisë andaj sipas tij çdo aktivitet i orientuar në promovim të integritetit është shumë i rëndësishëm për sistemin. “Ndihma e këtij projekti në realizimin e hulumtimeve kualitative dhe kuantitative do të na ndihmojë jashtëzakonisht shumë në identifikimin e progresit dhe sfidave të sistemit prokurorial e që do të jetë mbështetje për këshillin për marrjen e vendimeve adekuate”, tha ai.

Ngjarja u përmbyll me ceremoninë e nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit lidhur me këtë projekt ndërmjet përfaqësuesve të projektit dhe kryesuesve të të dyja këshillave.