Korrupsioni në sistemin shëndetësor

Prishtinë, 9 gusht 2021 – Saranda Ramaj, gazetare në Koha Ditore ishte ligjëruesja e 8-të në serinë e ligjëratave mbi dispozitat ligjore dhe luftën kundër korrupsion.
Temë diskutimi ishte korrupsioni në sistemin e shëndetësisë.