Komunat dhe Roli i tyre ne punësimin e të rinjve

Prishtinë, 18 Tetor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Komunat dhe Roli i tyre ne punësimin e të rinjve”.  Ky Raport ka për qëllim t’ia përkujtojë publikut të përgjithshëm se komunat kanë një rol direkt në zhvillimin e ekonomisë dhe në krijimin e vendeve të punës përmes zgjedhjes së politikave dhe strategjive lokale që janë brenda kompetencave ligjore të komunave.