Java e FOL-it në fshatrat e komunës së Kamenicës

Me vizitën në fshatin Strezofc dhe Leshtar të komunës së Kamenicës Lëvizja FOL mbaruar të premten javën e FOL-it të quajtur “FOL edhe TI’. Gjatë tërë javës FOL ka vizituar disa fshatra nga pesë komunat e Kosovës. Kërkesat e shumta të banorëve nga të gjitha fshatrat do të dërgohen te secila komunë dhe do të avokohet që investimet komunale të shtrihen edhe në këto fshatra.