Gjykatat e Kosovës shënojnë rritje në publikimin e aktgjykimeve, 4523 aktgjykime të publikuara për muajin maj 2022

Prishtinë, 4 korrik 2022 – Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve në ueb-portalin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të gjitha gjykatat në vend. Gjatë muajit maj 2022, gjykatat kanë publikuar 4523 aktgjykime. Gjykata me numrin më të madh të aktgjykimeve të publikuara për muajin maj është Gjykata Themelore e Prishtinës me 1353 aktgjykime. Më poshtë mund të shihni infografikat për secilën gjykatë si dhe degë. Poashtu mund të shihni edhe numrin e aktgjykimeve të publikuara sipas natyrës penale, civile, administrative si dhe ekonomike.