Gjykatat e Kosovës kanë publikuar 3567 aktgjykime për muajin qershor 2022

Prishtinë, 15 korrik 2022 – Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve për periudhën 1 qershor – 30 qershor 2022 për të gjitha gjykatat e Kosovës.

Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën e lartpërmendur, është vërejtur se në total janë të publikuara 3567. Gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara për muajin qershor 2022 është Gjykata e Apelit me 746 aktgjykime.

Më poshtë mund të shihni infografikat për secilën gjykatë si dhe degë. Po ashtu mund të shihni edhe numrin e aktgjykimeve të publikuara sipas natyrës penale, civile, administrative si dhe ekonomike.