FOL takoi studentët e School For International Training

09, Mars 2011 ” Në zyrat e Lëvizjes Fol kanë qëndruar një delegacion i përbërë nga studentë, pjesë e “School For International Training” nga Shtete e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë duke vizituar Kosovën për studimet e Paqes dhe Konfliktit ne Ballkan. Në këtë takim është diskutuar për zhvillimet dhe problemet me të cilat ballafaqohet Republika e Kosovës, si lufta kundër korrupsionit dhe rimit të organizuar.

Nga vrojtimi i punës së deri tanishme të Lëvizjes FOL u tha që, korrupsionit është një realitet i cili po e dëmton të ardhmen e Kosovës në rrugën e sajë drejt integrimeve evropiane. Lufta kundër korrupsionit është efikase vetëm duke i përfshirë të gjithë faktorët në këtë proces përshi EULEX-in.

Ramadan Ilazi (Drejtor Ekzekutivi Lëvizjes FOL) potencoi që problemi i korrupsionit sot është si rezultat i tolerancës ndaj korrupsionit në të kaluarën dhe e mungesës së një Gjyqësori të pavarur dhe efektiv.