FOL kërkon nga gjashtë kryetar të komunave hapjen e zyrave të prokurimit publik

Prishtinë, 9 janar 2014 – Lëvizja FOL ju është drejtuar sot gjashtë kryetarëve të rinj të komunave të Kosovës më një kërkesë për hapjen e zyrave të prokurimit publik. FOL, përmes kësaj kërkese po synon që të nis një bashkëpunim i mirëfilltë dhe i drejtpërdrejt i qeverisjes lokale dhe kryetarëve të zgjedhur në zgjedhjet e nëntorit dhe shoqërisë civile, në funksion të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së këtyre institucioneve.

FOL beson që vullneti i shprehur gjatë fushatës së fundit zgjedhore nga tashmë kryetarët e zgjedhur do të tregohet edhe në qeverisjen e përditshme në këto komuna. Ne kemi përzgjedhur fillimisht gjatë komuna të Kosovës, që janë Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Mitrovica, Gjakova dhe Peja, por që në një kohë të përshtatshme të njëjtat kërkesa do t’i drejtojmë edhe komunave tjera.