FOL ka përmbyllur “Javën e Sinjalizimit”

Prishtinë, 23 qershor 2023 – Lëvizja FOL ka organizuar “Javën e Sinjalizimit” me një sërë aktivitetesh të ndryshme, me qëllim të rritjes së vetëdijës së shoqërisë për rëndësinë e sinjalizmit në luftimin e korrupsionit dhe të keqpërdorimeve.

• Me 19 qershor Lëvizja FOL ka organizuar diskutimin “FOL Hapur” për sifdat në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve me Drejtorin e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit (APK), z.Yll Buleshkaj, si dhe me Drejtorin e Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), z. Ismet Kryeziu.

• Me 20 qershor Lëvizja FOL ka organizuar diskutimin “FOL Hapur” me përfaqësues të bizeneseve të Komunës së Mitrovicës dhe të Vushtrrisë, ku në mes të tjerash, u diskutua edhe për obligimet dhe kërkesat që parasheh Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve për punëtorët e sektorit privat.

• Me 21 qershor Lëvizja FOL ka organizuar punëtorinë një-ditore me përfaqësues të shoqërisë civile dhe të institucioneve të të tjera relevante. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte evidentimi i sfidave të sinjalizimit në sektorin privat.

• Me 22 qershor Lëvizja FOL ka mbajtur Diskutimin “FOL Hapur” më përfaqësues të bizneseve në Komunën e Gjilanit, ku ndër të tjera, temë e diskutimit ishte edhe çështja e kërkesave që i parasheh Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve në sektorin privat.

Lëvizja FOL do të vazhdoj edhe me aktivitete të tjera informuese dhe vetëdijësuese për publikun, me qëllim të përmbushjes së misionit të saj në luftën kundër korrupsionit.

#KQYR #NGO #FOL #SINJALIZO