FOL Hapur me gazetarë në Komunën e Prizrenit

Prishtinë, 9 qershor 2022 – Lëvizja FOL me mbështetjen e “Safe Journalists” ka mbajtur të enjten më 9 qershor diskutimin “FOL Hapur” me gazetarë dhe aktivistë të Komunës së Prizrenit.

Në këtë diskutim gazetarët dhe aktivistët kishin rastin të informohen në lidhje me kuptimin e padive SLAPP, nivelin e përhapjes së këtij fenomeni në vendin tonë, si dhe se sa janë të rrezikuar gazetarët dhe aktivistët kosovar nga ushtrimi i këtyre padive.

Ky takim kishte për qëllim që gazetarët të njihen me paditë SLAPP dhe mënyrën e luftimit të këtyre padive, si dhe rolin e rëndësishëm që luajnë gazetarët dhe akterët e tjerë të medias në një shoqëri demokratike.

Diskutime të tilla me gazetarë dhe aktivistë në vazhdim do të mbahen edhe nëpër komuna të tjera të Kosovës.

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian përmes safejournalists.net.