FOL dhe DC vazhdojnë monitorimin e publikimit të aktgjykimeve për të gjitha gjykatat e Kosovës

Prishtinë, 29 tetor 2021 – Lëvizja FOL në bashkëpunim me Debate Center, janë duke vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve për të gjitha gjykatat e Kosovës.
Gjykatat e Kosovës gjatë muajit shtator 2021 kanë publikuar 2736 aktgjykime në ueb-portalin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Ky projekt mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL).