DEKLARATË E PËRBASHKËT E SHOQËRISË CIVILE PËR ADRESIMIN E MANGËSIVE NË LEGJISLACIONIN ZGJEDHOR

Janë bërë shtatë vite prej kur ka filluar reforma zgjedhore dhe asnjëherë nuk ka përfunduar dhe nuk ka ndonjë ndryshim thelbësor në këtë drejtim.

Me qëllim të ngritjes së përfaqësimit qytetarë dhe rritjes së cilësisë së të zgjedhurve, me qëllim të konstituimit dhe konsolidimit të shpejtë dhe të qëndrueshëm të institucioneve, në mënyrë që të sigurohet më shumë funksionalitet i sistemit politik, transparencë dhe llogaridhënie të subjekteve politike dhe administrim më të lehtë të procesit zgjedhor, organizatat e shoqërisë civile ftojnë subjektet politike dhe Kuvendin e Kosovës që të:

Vendosin me prioritet në agjendë çështjen e reformës zgjedhore që adreson problematikat e vërejtura në proceset e kaluara zgjedhore dhe të bazojnë punën në analiza dhe hulumtime.

Sigurojnë që legjislacioni zgjedhor është reflektim i të gjitha grupeve të interesit, duke garantuar gjithpërfshirje dhe respektim të vullnetit të të gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë së tyre gjinore apo etnike.

Marrin parasysh rekomandimet nga organizatat e shoqërisë civile dhe nga misionet e vëzhgueseve të zgjedhjeve të organizatave vendore dhe ndërkombëtare.

Organizatat e shoqërisë civile shprehin gatishmërinë për të kontribuar në procesin e adresimit të mangësive të legjislacionit zgjedhor me ekspertizën e tyre për të siguruar zgjedhje të lira dhe të drejta në të ardhmen.

Organizatat nënshkruese:

Demokraci Plus (D+)
Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS)
Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D)
Instituti Demokratik i Kosovës (KDI)
Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD)
Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS)
Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED)
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP)
Lëvizja FOL
Organizata “Mundësia”
Organizata per Demokraci, Anti-Korrupsion dhe Dinjitet (ÇOHU!)
Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar (KCIC)
Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ)
Qendra për Avokim dhe Kulturë Demokratike (ACDC)
Qendra për Paqe dhe Tolerancë (CPT)
Qendra për Politika dhe Avokim (QPA)
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN)
Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK)
Shoqata “Nëna Terezë” (MTS)
Syri i Vizionit