Bashkëbisedim me z. Zef Prendrecaj, Zyra e Prokurorit Disiplinor

Prishtinë, 26 tetor 2017 – Lëvizja FOL ka mbajtur sot bashkëbisedim me z. Zef Prendrecaj, Zyra e Prokurorit Disiplinor. Temë e këtij bashkëbisedimi ishte: “Integriteti në gjyqësor/prokurori si kusht për fitimin e besimit të publikut”.

Ligjërata është mbajtur në Qendrën për Edukim dhe Antikorrupsion (AEC) në Lëvizjen FOL, ku audiencë e kësaj ligjërate ishin studentë nga Universitete Publike dhe Private.

Ky bashkëbisedim u përkrah nga Ambasada Holandeze në Prishtinë në kuadër të projektit “Promovimi i Integritetit ne Sektorin Gjyqësor”.