Analizë e Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve në Kosovë

Prishtinë, 7 Nëntor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar Analizë e Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve në Kosovë. Në këtë dokument është analizuar korniza ligjore e mbrojtjes së sinjalizuesve në Kosovë dhe sinjalizimi si dukuri që ndihmon luftimin e korrupsionit.