Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017

Prishtinë, 15 shtator 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017” .  Janar – Mars             Prill – Qershor