𝗙𝗢𝗟 𝗛𝗮𝗽𝘂𝗿 𝗺𝗲 𝗽ë𝗿𝗳𝗮𝗾ë𝘀𝘂𝗲𝘀 𝘁ë 𝗯𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝗲𝘃𝗲 𝗻ë 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻ë𝗻 𝗲 𝗚𝗷𝗮𝗸𝗼𝘃ë𝘀

Gjakovë, 31 maj 2023 – Lëvizja FOL ka mbajtur sot diskutimin “FOL Hapur” me përfaqësues të bizneseve në Komunën e Gjakovës.
Gjatë këtij takimi u diskutua në lidhje me sfidat e bizneseve në implementimin e dispozitave të Ligjit të Punës, si dhe të dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen Sinjalizuesve.
Ky aktivitet është realizuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punës për grupet e cënueshme në tregun e punës”.

Përmbajtja e këtij aktiviteti është përgjegjësi e vetme e Lëvizjes FOL dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian’, Advocacy Training and Resource Center – ATRC ose BIRN Kosova.