𝗙𝗢𝗟 𝗛𝗮𝗽𝘂𝗿 𝗺𝗲 𝗽𝗲̈𝗿𝗳𝗮𝗾𝗲̈𝘀𝘂𝗲𝘀 𝘁𝗲̈ 𝗯𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝗲𝘃𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲̈𝗻 𝗲 𝗙𝗲𝗿𝗶𝘇𝗮𝗷𝘁

Ferizaj, 18 mars 2023 – Lëvizja FOL ka mbajtur diskutimin “FOL Hapur” me përfaqësues të bizneseve në Komunën e Ferizajt. Gjatë këtij takimi u diskutua në lidhje me sfidat e bizneseve në implementimin e dispozitave të Ligjit të Punës, si dhe të dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen Sinjalizuesve.
Në këtë diskutim kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Oda Ekonomike e Kosovës, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Komunën e Ferizajt.
Ky aktivitet është realizuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punës për grupet e cënueshme në tregun e punës”. Përmbajtja është përgjegjësi e vetme e Lëvizjes FOL dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian’, Advocacy Training and Resource Center – ATRC ose BIRN KOSOVË.