FOL Hapur me përfaqësues të bizneseve në Komunën e Prizrenit

Prizren, 04 maj 2023 – Lëvizja FOL ka mbajtur diskutimin “FOL Hapur” me përfaqësues të bizneseve në Komunën e Prizrenit. Gjatë këtij takimi u diskutua në lidhje me sfidat e bizneseve në implementimin e dispozitave të Ligjit të Punës, si dhe të dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen Sinjalizuesve.

Në këtë diskutim kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Oda Ekonomike e Kosovës, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Komunën e Prizrenit.

Ky aktivitet është realizuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punës për grupet e cënueshme në tregun e punës”. Përmbajtja është përgjegjësi e vetme e Lëvizjes FOL dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian’, Advocacy Training and Resource Center – ATRC ose BIRN KOSOVA.