FOL në bashkëpunim me Akademia e Drejtësisë organizuam trajnimin tre-ditor për trajnerë të Akademisë së Drejtësisë në Pragë

Pragë, 1 qershor 2023 – Lëvizja FOL me mbështetjen e projektit Lufta Efektive Kundër Korrupsionit (Effective Combat Against Corruption – ECAC), të implementuar nga @IFES dhe The CEELI Institute dhe në bashkëpunim me Akademia e Drejtësisë organizuam trajnimin tre-ditor për trajnerë të Akademisë së Drejtësisë.

Në këtë trajnim, pjesëmarrës ishin pesë gjyqtarë nga Kosova, të cilët janë trajnerë në Akademinë e Drejtësisë.

Trajnerët nga Federal Judicial Center nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës trajnimin e fokusuan në përditësimin e kurikulës dhe në përmirësimin e aftësive trajnuese dhe adresimin e nevojave specifike të sistemit gjyqësor të Kosovës.

Trajnimi u zhvillua në zyrat e The CEELI Institute në Pragë.