Raporti i monitorimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme qendrore

Prishtinë, 13 Tetor 2017 – Lëvizja FOL, si pjesë e koalicionit Demokracia në Veprim, ka publikuar raportin e monitorimit të mediave gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e parakohshme qendrore.

Monitorimi ka mbuluar pesë televizione, dhe mbi 10 media të shkruara. Gjatë fushatës zgjedhore në përgjithësi janë shfaqur 18 orë e gjysmë kronika zgjedhore, dhe 2,704 spote televizive, ndërsa gazetat kanë publikuar 294 faqe për zgjedhje, ku rreth 60% kanë qenë analiza dhe 35% reklamime.

Nga kronikat zgjedhore në televizione më së shumti minutazhë ka qenë e dedikuar për LDK (28.9%), dhe më pas për tjerat parti si VV (23.7%), AAK (16.3%), dhe PDK (14.6%). Kjo renditje qëndron njejtë edhe tek gazetat mirëpo me përqindje tjera, ku LDK ka pasur më së shumti mbulueshmëri me 39%, VV me 23%, AAK dhe PDK me nga 15%.

Monitorimi po ashtu ka përfshirë edhe aspektin gjinor, dhe të dhënat tregojnë që gratë candidate për deputete gëzojnë shumë më pak mbulueshmëri se burrat kandidat për deputet. Në televizione, vetëm 5.6% kanë pasur mbulueshmëri gratë kandidate për deputete, në krahasim me 94.4% sa kanë pasur burrat kandidat për deputet. Minutazha e spoteve televizive e ndarë sipas gjinisë tregon që vetëm 3% të minutazhës së spoteve në total ka qenë për gratë kandidate për deputete, ndërsa 97% për burrat kandidat për deputet.

Raportin e detajizuar mund të e gjeni këtu:

Raporti i monitorimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet qendrore