Performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit

Prishtinë, 20 Prill 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit” për vitin 2016.

Performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit