Matja e Sundimi të Ligjit në Administratë Publike në Komunat e Kosovës

Matja e Sundimi të Ligjit në Administratë Publike në Komunat e Kosovës

Prishtinë, 24 maj 2016 – Lëvizja FOL si partner implementues i pilot projektit për majten e sundimit të ligjit në Administratën publike, publikoi raportin “Matja e Sundimit të Ligjit në Administratën Publike në Komunat e Kosovës”, projekt ky i mbeshtetur nga Folke Bernadotte Academy, UNDP dhe misionin e OSBE-së në Kosovë.