Lëvizja FOL ka mbajtur punëtorinë e parë me grupin punues Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Prishtinë, 15 shtator 2023 – Lëvizja FOL me mbështetjen e UNDP Kosova dhe në bashkëpunim me Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit/ Agencija za Sprečavanje Korupcije, do të përkrah pesë institucione të nivelit qendror për hartimin e Planeve të Integritetit.

Sot është mbajtur punëtoria e parë me grupin punues të Agjencisë për Informim dhe Privatësi.