Gjykata Komerciale ka publikuar 422 aktgjykime për muajin dhjetor 2022

Prishtinë, 1 shkurt 2023 – Lëvizja FOL gjatë muajit dhjetor 2022 ka monitoruar publikimin e aktgjykimeve të publikuara në ueb faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Fokus i monitorimit kanë qenë të gjitha gjykatat në Kosovë duke përfshirë departamentet penale, civile, ekonomike dhe administrative.

Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën e lartpërmendur, gjykatat kanë publikuar 3468 aktgjykime. Ajo se cfarë vlen të theksohet është se Gjykata Komerciale ka filluar për herë të parë që pas funksionalizimit të saj si Gjykatë e re e rregulltë, të publikoj 422 aktgjykime.

Më poshtë mund të shihni infografikat për secilën gjykatë si dhe degë. Poashtu mund të shihni edhe numrin e aktgjykimeve të publikuara sipas natyrës penale, civile, administrative si dhe ekonomike.