Grupi punues jo-formal diskutoi për problemet në prokurimin publik

Foto Galeria: Grupi punues jo-formal diskutoi për problemet në prokurimin publik