Publikime

Filtro:
Kategoria
Muaji
Viti
Publikimet e fundit
Publikimet

Priručnik sa 10 scenarija odgovora na slučajeve uzbunjivanja u privatnom sektoru

Download
Qeverisja e mirë

Zbatimi i Planit Vjetor të Punës së Qeverisë së Kosovës për periudhën janar-shtator 2020

Download
Qeverisja e mirë

Kur ligjet bëhen komplekse

Download
Publikimet

Shpenzimet e Komunave për vendimet e Gjykatave janar-gusht 2020

Download
Qeverisja e mirë

Transparenca Komunale

Download
Publikimet

Letër mbështetëse për aktivistët Adriatik Gacaferi dhe Shpresa Loshaj

Download
Publikimet

Doracak për sinjalizuesit

Download
Qeverisja e mirë

Pagesat e vendimeve gjyqësore nga komunat

Download