Gjykata e Apelit me 676 aktgjykime të publikuara për muajin prill 2022

Prishtinë, 20 maj 2022 – Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës në ueb-portalin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Gjatë muajit prill 2022, gjykatat në ueb-portal të Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë publikuar 2177 aktgjykim. Gjykata me numrin më të madh të aktgjykimeve të publikuara për muajin prill është Gjykata e Apelit me 676 aktgjykime. Më poshtë mund të shihni infografikat për secilën gjykatë si dhe degë. Poashtu mund të shihni edhe numrin e aktgjykimeve të publikuara sipas natyrës penale, civile, administrative si dhe ekonomike.