Monitoruesi i Korrupsionit

Shifrat e Korrupsionit në Kosovë: Platforma e Statistikave Anti-Korrupsion Janar-Qershor 2013

 
Monitoruesi i Korrupsionit

Indeksi i Transparencës IV

Indeksi i Transparencës IV Hulumtim politikash: Vlerësimi i transparencës së institucioneve të nivelit qendror, lokal dhe ndërmarrjeve publike në Kosovë pë…

 
Indeksi i Transparencës IV

Zyrtarët s’e fishkëllejnë korrupsionin

Hulumtim politikash: Niveli i njohurive dhe përvojës së zyrtarëve publikë rreth Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve.

 
Zyrtarët s’e fishkëllejnë korrupsionin

Monitoruesi i Prokurimit për periudhën janar-mars 2013

Lëvizja FOL ka publikuar raportin e saj të rregullt “Monitoruesi i Prokurimit” për periudhën janar-mars 2013. Në këtë raport pasqyrohen shkeljet dhe parreg…

 
Monitoruesi i Prokurimit për periudhën janar-mars 2013

Monitoruesi i Korrupsionit 2012

Raport mbi Aktivitetet e Institucioneve Përgjegjëse për Luftimin dhe Parandalimin e Korrupsionit Janar-Dhjetor 2012

 
Monitoruesi i Korrupsionit 2012

Monitoruesi i Prokurimit per vitin 2012

Raporti Monitoruesi i Prokurimit 2012 paraqet parregullsitë dhe shkeljet ligjore që institucionet kanë bërë gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit n&eum…

 
Monitoruesi i Prokurimit per vitin 2012

Testi i përgjegjshmërisë së komunave në Kosovë

Ky raport politikash synon të tregojë nivelin e përgjithshëm të zbatimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike në tetë komuna të ndryshme t&eu…

 
Testi i përgjegjshmërisë së komunave në Kosovë

Monitoruesi i Korrupsionit (Korrik-Gusht-Shtator)

Ky raport i rregullt tremujor dëshmon pasivitetin e institucioneve publike në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Të gjeturat e këtij raporti tregojnë se institucionet p…

 
Monitoruesi i Korrupsionit (Korrik-Gusht-Shtator)

Shpërdorimet në Prokurimin Publik

Lëvizja FOL ka publikuar analizën “Shpërdorimet në Prokurimin Publik” në të cilën analizohen shpërdorimet me autoritetin publik në fushën e …

 
Shpërdorimet në Prokurimin Publik

Monitoruesi i Korrupsionit: Janar-Qershor 2012

Lëvizja FOL ka publikuar sot, Raportin e saj “Monitoruesi i Korrupsionit”, në të cilin përfshihen të gjitha aktivitetet e ndërmarra institucionale në luft&…

 
Monitoruesi i Korrupsionit: Janar-Qershor 2012

Indeksi i transparencës në nivel Komunal 2012

Ky studim politikash publike është i treti me radhë që kryhet në Kosovë, por i pari që fokusohet në Komuna. Studimi fokusohet në atë se deri në &…

 
Indeksi i transparencës në nivel Komunal 2012

Monitoruesi i Korrupsionit Janar-Mars 2012

Qeveria e Kosovës në tre mujorin e parë të 2012 ka nxjerr gjithsej 82 vendim, nga të cilat vetëm 4 kanë qenë në luftimin (parandalimin) e korrupsionit. Ku…

 
Monitoruesi i Korrupsionit Janar-Mars 2012

Monitoruesi i Prokurimit Publik Janar-Mars 2012

Ministritë, Ndërmarrjet Publike (KEK dhe PTK) dhe Komunat e Republikës së Kosovës kanë vazhduar avazin e vjetër të shkeljeve dhe parregullsive ligjore në f…

 
Monitoruesi i Prokurimit Publik Janar-Mars 2012