Trekëndëshi jo funksional

Marrëdhëniet ndërmjet Avokatit të Popullit, Kuvendit të Kosovës dhe Shoqërisë Civile.

 
Trekëndëshi jo funksional